Minda - Piken på Apoteket


Minda – Piken på Apoteket
Sverresborg- Trøndelag Folkemuseum
Foto: Ina Marie Winther Åshaug/Sverresborg 


Marita Hesjedal: Manus og regi
Mariëlle Malmo: Pedagogisk ansvarlig

Minda: Erle Nordmo Bue
Løytnant Rode: Fredrik Bergmann Abrahamsen
Farmasøyt Angell: Ole Jørgen Holan
Fotograf Aune: Trond-Atle Farestveit
Politimesteren: Trond-Atle Farestveit
Anna Hagen: Ida Jacobsen/ Elizabeth Piro Vollan
Severin: Ole Jørgen Holan
Bestyrerinnen: Ida Jacobsen/Elizabeth Piro Vollan
Bistandsadvokaten: Hallbjørn Storruste
Forsvarsadvokaten: Ingvild Karlsen Eeg/ Ida Jacobsen
                                                                                                     
I 2008 ble museumsteateret Minda – Piken på Apoteket satt opp på Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum. Forestillingen er en del av et større holdningsskapende undervisningsopplegg om seksuelle overgrep. Undervisningsopplegget satt sammen av en museumsteaterforestilling, for- og etterarbeid og refleksjonsgrupper.
Forestillingen er bygd opp rundt den sanne historien om Minda fra 1888 i Trondheim:

En tidlig oktobermorgen 1888 blir Minda Lovise Øien funnet liggende bevisstløs og halvveis avkledd på brosteinene på torvet utenfor Svaneapoteket i Trondheim sentrum. Hun var tydelig beruset. Da man ikke klarte å vekke henne, ble hun satt i fyllearresten.
Ingen legeundersøkelse ble gjennomført. Hun forklarte senere for politimesteren at hun hadde blitt bedt inn på apoteket av en Løytnant. De spanderte konjakk på henne, og deretter husket hun ingenting før hun våknet i arresten. Da saken ble henlagt på grunn av manglende bevis reagerte Mindas tante med å gå til Dagsposten – jenta var bare 14 år og lurt inn på apoteket hvor hun antageligvis ble dopet eller skjenket før hun ble voldtatt. Adresseavisen stilte seg på den andre siden – mot Minda – og argumenterte for at hun hadde hatt ”legemlig omgang” tidligere og slettes ikke var noen jomfru.
Mindas historie ble raskt kjent og debattert i full offentlighet. Minda kom fra fattige kår mens de anklagede var av høyere rang. Dette førte til flere opprør i byen – ett hvor det bl.a. ble kastet stein mot politimesterens hus.
Løytnanten fikk 30 dager i festningsarbeid for ”forsøg paa Forbrydelse” – forsøk på legemlig omgang med en pike under 15 år. Det var likevel Minda som fikk slite med skammen. Hun fikk problem med å holde på arbeid og emigrerte til Amerika med emigrantskipet Juno i 1894.

Replikker og handling er basert på et rikt og fyldig kildemateriale,som foreksempel aviser og rettsprotokoller. Forestillingen er bygd opp som en rettssak, der den tiltalte, vitner og den fornærmede blir «hentet» frem til vår tid og avhørt av advokater fra i dag. Publikum får rollen som jury og må på slutten av forestillingen stemme over om den tiltalte er skyldig eller ikke skyldig. Gjennom de rettslige forklaringene får vi visuelle tilbakeblikk på de ulike opplevelsene av det som skjedde denne aktuelle natten. I løpet forestillingen blir publikum også presentert med et auditiv fiksjonslag der «Camilla» forteller sin historie fra 2005.

Forestillingen ble vist fra mai til oktober i 2008 og til sammen. Totalt 3000 elver i fra 9. trinn og oppover deltok på undervisningsopplegget. I tillegg ble det spilt 10 åpne forestillinger.

Foto: Ina Marie Winther Åshaug/Sverresborg
For mer informasjon om arbeidet: