Bakgrunn

Marita Hesjedal er utdannet regissør ved Middelsex University i London (06). Der tok hun fordypning i Shakespeare, Comedy and Farce, Michael Chechov og Adaptation. Hennes Dissertation (masteroppgave) heter: "Director´s Production Book on Guiseppe Verdi´s Machbeth". Før dette tok  Marita Cand.Mag. ved NTNU med Drama/teater mellomfag og Musikkvitenskap mellomfag med klassisk sang som hovedfag.


Fortiden jobber Marita som musikkteaterlærer i Oslo Musikk- og Kulturskole, som formidler og museumsteater ansvarlig på Oslo Skolemuseum og som frilans regissør og sanglærer.

Med et opphold på et år, da hun studerte i London, hadde Marita siden høsten 03 full stilling som dramapedagog og instruktør ved Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum. Der har hun ledet og administrert dramagrupper, utviklet, skrevet og regissert store og små museumsteater tilbud, og har gjennom dette arbeidet fått en bred erfaring.